Historik

Med början år 2001 genomförde Magnus Johansson och Billy Heil en rad hyllningskonserter, företrädesvis i kyrkor, till gamle trumpethjälten Arne Lamberths ära. Detta inspirerade Magnus till idén om en julturné, också denna förlagd till kyrkorummet. Sommaren 2003 hölls ett första möte om detta på Magnus veranda. Med på sammanträdet var förutom Magnus och Billy även Stefan Ljungqvist, Lennart Palm och Torgny Söderberg. Magnus hade en idé om att turnén skulle döpas till “I Juletid” och första säsongen fick således heta I Juletid 2003. Gästsolist första året var Stefan Ljungqvist och på orgel medverkade Lennart Palm. Åtta konserter blev det av denna första upplaga. I de flesta kyrkor medverkade en lokal kör, och ett mångårigt samarbete inleddes med kören S:t Mikael Gospel från Ängelholm.

Efter hand som åren har gått, har I Juletid växt och nu är denna turné Sveriges – och kanske världens – största julturné med närmare 60 konserter över hela landet. Åtskilliga gästsolister har medverkat genom åren, och I Juletid har ett kontinuerligt samarbete med ett 40-tal lokala körer och kårer runt om i Sverige.
I Juletids pianist och kapellmästare Marcos Ubeda anslöt 2006, och sedan 2008 ges en årlig jul-CD ut med Marcos producent-signum.